ABSOLVOVANÉ KURZY

 • Roční výcvik Kreativního terapeutické tance (započat září 2020)
 • Roční výcvik Somatického koučování (zakončen v lednu 2020).
 • Taneční workshopy - Meditativní tanec Buto, tanec 5 rytmů, intuitivní a spontánní tanec.
 • Transformační rituály Cesta Ženy, Tamara Melissa.
 • Seminář Bodyterapie aneb základy práce s tělem.
 • 3 denní workshop Setkání s biosyntézou (psychoterapeutický směr).
 • 3 denní workshop Ochutnávka Gestalt (psychoterapeutický směr).
 • Kurz grafologie a projektivních metod.
 • Seberozvojové kurzy (Focusing a meditace, emoční inteligence, intuice a kreativita, rozvoj osobního potenciálu a Sebekoučování, základy koučování, sebepoznání - zvyšování osobního výkonu, jak zvládat stres, slaďování osobního a pracovního života, asertivita, vyjednávání a řešení konfliktů, prezentační dovednosti).


VZDĚLÁNÍ

 • Mgr. studium Jednooborová psychologie, započato 2020
 • Bc. Jednooborová psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, rok dokončení 2018
 • Bc. Provoz a ekonomika, Česká zemědělská univerzita v Praze, rok dokončení 2013
 • Semestr studií Human Resource Management, ISCTE Lisbon University Institute, Portugalsko, 2011
 • Letní univerzita v Tbilisi, Gruzie, 2012


ZKUŠENOSTI

Profesní

 • Nyní somatický kouč a lektor prožitkového tance
 • 8 let v oblasti náboru zaměstnanců, od roku 2011
 • Nárazově v oblasti lektorování (Time management, Prezentační dovednosti,  Řeč těla, První krok k vysněné práci)
 • Realizace modelových Assessment center
 • Realizace průzkumu Přínos interního koučinku v bankovní instituci.

Dobrovolnické

 • Vedoucí skupiny dobrovolníků v Mexiku, Michoacán, 2014
 • Dopravní vzdělávací institut, Centrum psychologických služeb - problematika psychodiagnostiky, 2016
 • Fakultní nemocnice Olomouc, oddělení dětské klinické psychologie, 2016
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž, Toxikorehabilitační oddělení, 2017