CHVILKA PRO ČTENÍ


Koučink je podporující rozhovor, konverzace, jakési průvodcovství, které nám pomáhá v růstu a uskutečňování změn. Vede nás k nalézání řešení, k zodpovězení si toho, na co si potřebujeme přijít.

Již staří řekové říkali "nemůžeš-li něco vyjádřit slovy, máš to zatancovat".

"U ranního textu automatického psaní přišla myšlenka na minulý koučink. Přišlo dojetí. A pocit SÍLY. Vlastní síly. Jsem v pořádku taková, jaká jsem. Nacházím se. Moudrost těla mne znova udivila. Co hlava nedokáže vymyslet, tělo prostě VÍ. Tam, kde (v mysli) neexistuje cesta a přichází pocity marnosti a bezradnost, tělo cestu zvědomí.. objeví. Krok...

Už odmalička jsem chtěla tančit. Být součástí taneční skupiny...