CHVILKA PRO ČTENÍ

Již staří řekové říkali "nemůžeš-li něco vyjádřit slovy, máš to zatancovat".

"U ranního textu automatického psaní přišla myšlenka na minulý koučink. Přišlo dojetí. A pocit SÍLY. Vlastní síly. Jsem v pořádku taková, jaká jsem. Nacházím se. Moudrost těla mne znova udivila. Co hlava nedokáže vymyslet, tělo prostě VÍ. Tam, kde (v mysli) neexistuje cesta a přichází pocity marnosti a bezradnost, tělo cestu zvědomí.. objeví. Krok...

Už odmalička jsem chtěla tančit. Být součástí taneční skupiny...

Koučink je rozhovor, konverzace, jakési průvodcovství vedoucí k zodpovězení si toho, na co si potřebujeme přijít. Kouč vychytává klíčové aspekty rozhovoru. Drží strukturu rozhovoru pevně v rukách. Díky jeho přítomnosti a účinným otázkám dokážeme vidět, co jsou pro nás ty "důležitosti". Dokáže nás vést přímo k nim, k tomu podstatnému. Nenechá nás...