Somatický koučink a jeho účinky

10.10.2019

Koučink je rozhovor, konverzace, jakési průvodcovství vedoucí k zodpovězení si toho, na co si potřebujeme přijít. Kouč vychytává klíčové aspekty rozhovoru. Drží strukturu rozhovoru pevně v rukách. Díky jeho přítomnosti a účinným otázkám dokážeme vidět, co jsou pro nás ty "důležitosti". Dokáže nás vést přímo k nim, k tomu podstatnému. Nenechá nás unikat do slepých uliček.

Kouč nám umožňuje uvidět.

Uvidět směr, řešení, jednotlivé kroky. Somatický koučink navíc přidává prožitkové techniky, do kterých zapojuje práci s tělem, s pohybem, s předměty a dostává tak do hry další smysly ukazující cestu a přinášející "aha" momenty, vhledy, zážitky.

CO JE  SOMATICKÝ KOUČINK

Jedná se o unikátní spojení koučovacích technik a poznatků z oblasti práce s tělem. Individuální somatické koučování je unikátní přístup, který používá kromě běžných koučovacích technik, oslovujících hlavně intelektuální úroveň, také práci se zdroji klienta na emocionální a tělesné úrovni. Tato metoda pracuje se všemi rovinami klientova života, díky tomu je komplexnější a dává změnám větší trvanlivos.

ÚČINEK KOUČOVÁNÍ

 • Dává nám možnost zastavit se a uvidět. Vystoupit z bubliny. Uvidět kam chceme jít.
 • Vede nás k uvědomění si svých zdrojů, toho co už máme, co umíme, co všechno jsme zvládli.
 • Pomáhá nám najít cesty do vytyčeného cíle, které bychom sami hledali zdlouhavě.
 • Umožňuje nám (pře) nastavit si život dle vlastního scénáře.
 • Umí roztančit naše pravé já, které pod tlakem hektického stylu života necháváme stát v pozadí.
 • Umožňuje držet hlavu nad vodou. Neptá se na příčiny, ale na to, jak to něco s čím přícházíme ovlivňuje situaci TEĎ a co s tím můžeme dělat.
 • Vždy si na něco nového přijdeme.


PŘIDANÁ HODNOTA SOMATICKÉHO KOUČOVÁNÍ

 • Somatický kouč umí rozpoznat signály těla a užitečně s nimi pracovat. Řídím se heslem "bez těla už ani ránu". Tělo je odrazem našeho vnitřního prožívání. Dává nám odpovědi rychleji a důvěrněji než náš rozum, naše hlava, která nám může z určitých důvodů lhát.
 • Ve chvílích, kdy je hlava zavařená, už nemůže, nic ji nenapadá, nastupuje do hry tělo. To ví často mnohem více a v mžiku nám ukáže řešení. Somatický koučink učí vnímat signály vlastního těla, toho co potřebuje, co chce. Jaké cítí emoce. To má přesah i do běžného života.
 • Zapojování těla přináší silnější prožitek a mnohly efektivnější práci.
 • kromě těla a běžného rozhovoru je využívána i práce s předměty, kartami, představami, které do procesu vnáší novou symboliku. Řešení je možno doslova uchopit.

"Nepřítelem člověka je nehybnost, bez ohledu zda bráníte v pohybu energii těla, stavíte zdi kolem svého srdce nebo lpíte na fixních postojích v mysli. Uveďte své tělo do pohybu a začne se léčit i Vaše duše.