Somatický koučink a jeho účinky

27.07.2022

CO JE KOUČINK

Koučink je podporující rozhovor, konverzace, jakési průvodcovství, které nám pomáhá v růstu a uskutečňování změn. Vede nás k nalézání řešení, k zodpovězení si toho, na co si potřebujeme přijít. 


Dovoluje nám se zastavit, vidět možnosti a nové úhly pohledu. Probouzí naše vnitřní zdroje, motivaci, radost, učí nás všímat si pokroků a postupně nás vede k cíli.

Kouč vychytává klíčové aspekty rozhovoru. Drží strukturu rozhovoru pevně v rukách. Díky jeho přítomnosti a účinným otázkám dokážeme vidět, co jsou pro nás ty "důležitosti". Dokáže nás vést přímo k nim, k tomu podstatnému. Nenechá nás unikat do slepých uliček. 


Koučink je funkční a svěží nástroj. Zaměřuje se na řešení. Orientuje se převážně do přítomnosti a budoucnosti. Ptá se: Jak to teď máme? Co s "tím" můžeme udělat teď? Co s tím můžeme dělat dál?¨

Orientuje se na praktické věci, aby se nám lépe žilo v každodenním životě. Narušuje zacyklená schémata.

Kouč nám umožňuje uvidět. Vidět směr, řešení, jednotlivé kroky.

CO JE  SOMATICKÝ KOUČINK

V mnoha koučovacích technikách se pracuje zejména na intelektuální úrovni. Somatické, na tělo zaměřené koučování, využívá všech našich dostupných zdrojů a pracuje i s tělesnou a emocionální úrovní. 

Bere do hry i tělo a "tahá" z něj další zdroje informací. Učí nás napojit se na sebe. Spojit se se svými emocemi a lokalizovat je v těle. Učí nás tak lepšímu vnímání sebe sama a svých potřeb. 

Přináší prožitky, které nelžou. Přináší rychlé "aha" momenty, vhledy a zážitky, které nám ukáží pro nás správnou cestu. 

Používá prožitkové techniky, které vedou k vnímání sebe sama a signálů vlastního těla. Ty jsou pro nás pak spolehlivým barometrem v různých situacích. 

Po pár sezeních klienti dokáží více dělat ty věci, které opravdu chtějí a méně ty, který bych měli

I o tom může být somatický koučink. O prohlubování kontaktu se sebou. O probouzení životní energie.

Jedná se o unikátní spojení koučovacích technik a poznatků z oblasti práce s tělem. Individuální somatické koučování je unikátní přístup, který pracuje se všemi rovinami našeho života, díky tomu je komplexnější a dává změnám větší trvanlivost.

ÚČINEK KOUČOVÁNÍ

 • Dává nám možnost zastavit se a uvidět. Vystoupit z bubliny. Uvidět kam chceme jít.
 • Vede nás k uvědomění si svých zdrojů, toho co už máme, co umíme, co všechno jsme zvládli.
 • Pomáhá nám najít cesty do vytyčeného cíle, které bychom sami hledali zdlouhavě.
 • Umožňuje nám (pře) nastavit si život dle vlastního scénáře.
 • Umí roztančit naše pravé já, které pod tlakem hektického stylu života necháváme stát v pozadí.
 • Umožňuje držet hlavu nad vodou. Neptá se na příčiny, ale na to, jak to něco s čím přicházíme ovlivňuje situaci TEĎ a co s tím můžeme dělat.
 • Vždy si na něco nového přijdeme.


PŘIDANÁ HODNOTA SOMATICKÉHO KOUČOVÁNÍ

 • Somatický kouč umí rozpoznat signály těla a užitečně s nimi pracovat. Řídím se heslem "bez těla už ani ránu". Tělo je odrazem našeho vnitřního prožívání. Dává nám odpovědi rychleji a důvěrněji než náš rozum, naše hlava, která nám může z určitých důvodů lhát.
 • Ve chvílích, kdy je hlava zavařená, už nemůže, nic ji nenapadá, nastupuje do hry tělo. To ví často mnohem více a v mžiku nám ukáže řešení. Somatický koučink učí vnímat signály vlastního těla, toho co potřebuje, co chce. Jaké cítí emoce. To má přesah i do běžného života.
 • Zapojování těla přináší silnější prožitek a mnohly efektivnější práci.
 • kromě těla a běžného rozhovoru je využívána i práce s předměty, kartami, představami, které do procesu vnáší novou symboliku. Řešení je možno doslova uchopit.

"Nepřítelem člověka je nehybnost, bez ohledu zda bráníte v pohybu energii těla, stavíte zdi kolem svého srdce nebo lpíte na fixních postojích v mysli. Uveďte své tělo do pohybu a začne se léčit i Vaše duše.

Láká vás somatické koučování? Uvažujete o koučovací podpoře?

Právě je otevřen

3měsíční program Cesta ke klidu a spokojenosti v každodennosti 

Přečtěte si více informací a domluvte si info online hovor.