.
"Doprovodím tě na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti"

Tento program je základní stavební kámen sebepéče.

Tvoří pevný základ pro tvůj růst i klid, zvyšování sebejistoty, důvěry a spokojenosti.

 Protože ty máš právo být spokojená. Zasloužíš si radost. Můžeš tančit životem. 


CO SI PŘEJEŠ?                                                       


 Chci žít ve spokojenosti a vnitřním klidu, soustředit se na to podstatné a neztrácet čas zbytečnostmi.

*** 

Chci si ujasnit svou vizi a směr a začít dělat reálné kroky k naplnění svých přání a potřeb. 

***

 Chci žít v rovnováze, umět zacházet se svou energií a dobře rozdělovat čas mezi rodinu, sebe a práci. 

***

Chci si dopřát pravidelnou podporu a lépe zvládat každodenní výzvy pracovního i osobního života.

***

Chci změnit své vnitřní prožívání a umět zacházet se svými emocemi a strachy.

***

Chci získat odpovědi na své otázky, vyčistit tak prostor v hlavě a zažít uvolnění.

***

Chci posílit svou sebedůvěru, více si sebe vážit a mít pevně nastavené hranice.

***

Dokončit či začít realizovat dlouho odkládané "projekty.

 A cokoliv dalšího. 

(do individuální práce se mnou můžeš přinést cokoliv)


Dopřej si individuální 

3 měsíční program


Cesta k vnitřnímu klidu, rovnováze a spokojenosti v každodennosti
 (osobní i pracovní) 


***

***


Co se za 3 měsíce naší společné práce může změnit?


💛

Vneseš si do života to, co chceš a potřebuješ. Ve skrytu duše to víš, jen to možná neděláš,

Teď to začneš dělat a žít!

💛

Vytvoříš si nové návyky a budeš mít každodenní život ve svých rukách. Protože ty MŮŽEŠ žít to, co chceš.

💛

Dokážeš naslouchat svým potřebám a pochopíš, že dopřát si podporu je zodpovědnější, než se snažit vše zvládnout sama.

Dostaneš se do FLOW a "projekty", které jsi už dlouho odkládala, začneš realizovat. a dokončovat.

(Takovým "projektem" může být i to, že budeš věnovat více času sobě)

💛

Budeš své dny prožívat s větší lehkostí a vnitřním klidem.

💛

Budeš více autentická, svobodnější a sebejistější

💛

Věci naberou rychlejší spád tím správným směrem.

💛

Změnit se může cokoliv, co si sama vybereš a určíš. Co chceš, aby se za 3 měsíce naší společné cesty změnilo? Nech se unést představou😊

Jaká je přidaná hodnota individuální péče?


Budeš mít možnost se mnou probrat hlubší či osobnější témata, na která v kurzech není dostatek prostoru.

***

Budu tvou vrbou, která ti věnuje veškerou svou pozornost a bude ti naslouchat, ať přineseš do koučování cokoliv,

***

Budu ale i tvůj nakopávač, který tě nenechá sejít z cesty při prvním setkání s překážkou. Vždy něco vykouzlíme a vrátíme ti energii, chuť a víru.

***

Budu tvé zrcadlo, které ti odrazí tvé přednosti, silné stránky, jiné úhly pohledu na sebe samou a situace ve tvém životě.

***

Naše setkávání pro tebe budou pravidelnou kotvou k zastavení se, ujasnění si priorit a mnoho dalšího. 

***

Urovnáš si věci v hlavě. Procítíš v těle. Přijde jasno a klid, co je víc:). Pojď se mnou do individuálně práce a z tvých zamotaných myšlenek uděláme úhledné klubíčko, Přijde jasnost.  Budeš přesně vědět, odkud začít tvořit realitu tak, jak si přeješ.


Jak spolu budeme pracovat?

Budeme pracovat na více úrovních - tělo, mysl, emoce.

***

Využijeme i další kreativní techniky jako práci s kartami, modelínou, malbou, metaforami, vizualizacemi.

***

To vše v doprovodu základní blahodárné techniky, kterou je podporující rozhovor. 

***

S lehkostí a hravostí budeme objevovat tvou cestu.   


OBSAH PROGRAMU

💛 3 měsíce transformace 

💛 2x 60 minut - úvodní a závěrečné setkání (nastavení cílů / revize cílů)

💛 4X 60 minut - průběžná pečující i aktivizující setkání (1x za 14 dní)

  • 1x úvodní setkání na ujasnění si vize a záměru, kde si určíme oblasti, na které se chceš zaměřit. Identifikujeme témata a cíle, kterým se budeš chtít věnovat a s čím a jaká budeš chtít z celého programu odcházet. 
  • 4x průběžné koučování, kde budeme reflektovat a ohlížet se nad tvými pokroky, revidovat a ladit tvé záměry do nejmenších detailů. Hravě objevovat možnosti řešení na úrovni mysli i těla. Každé sezení zakončíme praktickými úkoly  a kroky pro čas mezi setkáními.
  • 1x závěrečné setkání,  oslavíme změny u tebe a ve tvém životě a určíme kroky na tvou další cestu.

💛  Pracovní listy - součástí balíčku jsou i pracovní listy, zejména na začátku a konci programu

💛  Výstup z každého sezení - po každém sezení pošlu záznam důležitých aha-momentů a akčních kroků do mezidobí.

💛 BONUS - 2 videa na téma 

  • Jak zatočit se stresem
  • Jak na strach

Obojí na úrovni mysli i těla - proměna tvého rozpoložení zaručena!

KOLIK TO STOJÍ?


Cena balíčku je  

12 900 Kč 

Speciální cena pro ženy, které se zúčastnily Adventní rovnováhy, platná při vstupu do 31.1.2023 je 

10 900 Kč


* možno zaplatit ve dvou nebo třech splátkách 


Pečující BONUSY


💮 Meditace na podporu pozitivního vztahu k tělu v hodnotě 390 Kč

od hudebnice a lektorky mindfullness Marie Tilšarové, pro tebe zdarma.


💮Webinář na téma "Umění (si) naslouchat" + pracovní listy + vizualizace
od specialistky na komunikační dovednosti Radky Schillerové. 

V tomto videu objevíte kouzlo jedné z nejdůležitějších dovedností 21. století - naslouchání. Naslouchání především pomáhá ve vztahu s druhým člověkem ve chvíli, kdy má nějaký problém, zamrzl v procesu rozhodování nebo prožívá silnou emoci. Je ale neocenitelným pomocníkem i pro nás samotné. Díky této super-schopnosti se naučíte rozklíčovat opakující se emočně náročné situace. 

Nasloucháním dokážete postupně krok po kroku přijít na to, v čem je problém, kde to všechno vzniká a proč. Ulevuje od silných emocí, dodává nadhled, a hlavně ulehčuje k nalezení vlastního řešení. Takového, které je nejlepší právě pro vás. 

Naslouchání vám do života přivede umění pozorování vnitřních procesů, zdravou sebereflexi, schopnost přiznat si nepříjemné věci, konstruktivní kritiku a nalezení řešení.

Radka Schillerová

 je lektorka komunikačních dovedností "bez poražených", zakladatelka projektu Spokojené rodičovství a spoluautorka knihy Emušáci 3. - Pája a bleší cirkus. Podporuji rodiče a pedagogy v utváření kvalitních a pevných vztahů s dětmi a momentálně se nejvíce zaměřuje na šíření povědomí o aktivním nasloucháním.   
Koučink je způsob sebepéče a vedení, který nám může změnit život


Co si ženy z programu odnáší?


Dokážeš přivést k jinému způsobu myšlení a vyvést ze zavedených vzorců

Co je po programu jinak? Jsem vyrovnanější, propady nálad nejsou tak hluboké ani časté. Přistupuji k povinnostem s větším klidem a rozvahou. Zjistila jsem, že dokážu být sama sebou a nemít pocit, že nejsem dost dobrá. Tento program vřele doporučuji. Jsi empatická a zároveň silná osobnost, dokážeš dobře klást otázky a tím přivést koučovaného k jinému způsobu myšlení a vyvést ho tak ze zavedených vzorců.

Pomohlo mi to zorientovat se a určit si priority

Program s tebou moc doporučuji. Bylo to velice příjemné, i když někdy náročné, jelikož jsem si musela přiznat své nedostatky. Pomohlo mi to však zorientovat se v sobě, určit si priority v životě i ve všedním dni. 


Program přinese každému přesně to, co potřebuje. 

Program bych doporučila všem ženám bez rozdílu věku a jejich životní situace, protože každému přinese přesně to, co potřebuje, i když si myslí že nic a také je to krásný způsob sebepéče. A kdo by do své sebepečovací palety nechtěl přidat další možnost? Chci ti poděkovat za tvůj přístup. Ty totiž neříkáš co a jak, ale dáváš možnost všem kdo chtějí, aby přišli na ten jejich osobní nejlepší způsob a to je nejvíc, co si klient od kouče může přát!  

Proč jsem do programu vstoupila? Chtěla jsem umět pochopit svoje emoce, najít jejich původ a lépe je zvládat. Díky programu jsem se naučila poznávat emoce a postupně dokonce přijít i na to, kde je její příčina. Zjistila jsem, že spoustu mých pocitů pramení z jediného problému a jsem schopná změnit zaběhnuté vzorce chování a jednání. 

Do každodenního života mi program přinesl to, že se více soustředím na sebe a svoje prožívání některých situací a umím komunikovat ohledně svých pocitů i efektivněji se svým okolím. 


Program měl obrovský dopad na všechny aspekty mého života

Užitečné pro mě v celém programu byla možnost pravidelně dostávat přesně ty otázky, které mne dovedou tam, kde mám v daný moment být, protože z nějakého záhadného důvodu to víš lépe než já! Program měl také obrovský dopad na všechny aspekty života, ne jen na ty, které jsme probíraly.


Moc se mi líbí, že pracujeme s tělem, pocity a vnímáním.

"Koučink s Monikou je skvěly nástroj k poznání sebe sama, osobnímu rozvoji a vnímání svého těla. Monika je velice profesionální, vnímavá a lidská. Svými otázkami mě vede k dalšímu rozboru a uchopení problému. Vzniká tak spousty úžasných "aha momentů". Moc se mi líbí, že pracujeme s tělem, pocity a vnímáním. Je skvělé se učit číst, poslouchat a rozeznávat signály svého těla, neboť jen naše tělo k nám promlouvá vždy správně."


Léčivé a mocné bylo, když jsme se dostaly k "rozbíjení" talířů či vytřepání emocí.

"Tento program určitě doporučuji. Je fajn mít podporu, někoho, kdo je nezainteresovaný a dokáže to vidět s odstupem, člověka vést a klást ty otázky, které ho vedou k zamyšlení a k uvědomění. Určitě doporučuji co nejvíc praxe s tělem a vizualizacemi, to je léčivé a mocné, třeba když jsme se dostaly k "rozbíjení" talířů, nebo prostě vytřepání emocí nebo pozici vítěze, Fakt dnešní svět jede moc přes hlavu a myšlení a je třeba co nejvíc jít do těla a hlavu vypínat a po těchto dýcháncích přišlo uvolnění a hlava prázdná, příval energie, prostě wau. Běžte do toho, běžte do těla a uvidíte, že nebudete litovat a budete z toho moci čerpat do budoucna, Jen nezapomínat, že co nám to pomáhá a dělat si na to čas a praktikovat to"

Správně položená otázka dokáže otevřít oči. 

"Správně položená otázka dokáže otevřít oči a nahlédnout do koutů své duše, o kterých jsem neměla ani ponětí"

"Člověk často netuší co v něm je pokud si nepoloží ty správné otázky".


Vyjádřit cíl postojem těla je velice zajímavé. 

"Monika je velice citlivá a naladí se dobře na Váš konkrétní problém. Její pozitivní naladění se přeneslo i na mě. Často vzpomínám na nějaké otázky, které mi během sezení kladla. Vyjádřit cíl postojem těla je velice zajímavé. Tato technika je pro mě nová a přinesla další vhled do problému. Je to jiná dynamika, kterou ráda využiji i se svými klienty koučinku. Velice doporučuji". 


Jaké změny nastaly u Kataríny a Lucie a Vendy během a po programu? 

Co vedlo ženy do programu vstoupit? 


" Touha lépe zacházet se svými emocemi a zapracovat na sebepřijetí" 

" Téma zdraví a organizace času. Dát svému životu větší pořádek". 

"Najít vnitřní klid, sebelásku, vážit si sebe sama"  

"Zažívat větší klid a harmonii v životě".¨

"Nastal čas, posunout se v životě dál"

Láká mě to, ale ještě mám otázky


Jmenuji se Monika a pomáhám ženám na cestě ke každodenní spokojenosti. Jsem jim podporou v zastavení se, ujasnění si priorit a životního směru. 

Jsem koučka a lektorka terapeutického tance. Ve svých přístupech se zaměřuji na propojení mysli a těla.

Kombinuji koučovací a terapeutický přístup. Propojuji rozumové, pohybové, kreativní a meditační techniky. Vedu k hledání řešení nejen na rozumové úrovni, ale i na tělesné a emocionální.

Vedu ostatní k přemýšlení jinak.

V koučování nejde jen o cíle. Já koučování chápu jako kamaráda, který mi pomůže uklidnit mysl a pomůže mi své denní aktivity nastavit tak, aby mi v mém žití bylo příjemně. Může v něm jít jak o akci, tak ale i o zastavení. A mě baví kombinovat oba světy, jak ten akční, tak ten klidný. A vést tak ženy k rovnováze.

Koučink je pro mě něco jako způsob meditace, jak si srovnat myšlenky. Je to skvělá věc na práci s myslí, ale i tělem.

Těším se na cestu s tebou💛

Více o mě ZDE.

Více o mém koučovacím přístupu ZDE:


PS: Můžeš si také stáhnout meditaci zdarma či se přidat do fb skupiny, kde na tebe čeká inspirace na cestě ke klidu  a spokojenosti.

Ke všemu se dostaneš TUDY.