.
"Doprovodím tě na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti"

Tento program je základní stavební kámen sebepéče.

Tvoří pevný základ pro tvůj růst i klid, zvyšování sebejistoty, důvěry a spokojenosti.

 Protože ty máš právo být spokojená. Zasloužíš si radost. Můžeš tančit životem. 


CO SI PŘEJEŠ?                                                       


 Chci žít ve spokojenosti a vnitřním klidu, soustředit se na to podstatné a neztrácet čas zbytečnostmi.

*** 

Chci si ujasnit svou vizi a směr a začít dělat reálné kroky k naplnění svých přání a potřeb. 

***

 Chci žít v rovnováze, umět zacházet se svou energií a dobře rozdělovat čas mezi rodinu, sebe a práci. 

***

Chci si dopřát pravidelnou podporu a lépe zvládat každodenní výzvy pracovního i osobního života.

***

Chci změnit své vnitřní prožívání a umět zacházet se svými emocemi a strachy.

***

Chci získat odpovědi na své otázky, vyčistit tak prostor v hlavě a zažít uvolnění.

***

Chci posílit svou sebedůvěru, více si sebe vážit a mít pevně nastavené hranice.

***

Dokončit či začít realizovat dlouho odkládané "projekty.

 A cokoliv dalšího. 

(do individuální práce se mnou můžeš přinést cokoliv)


Dopřej si individuální 

3 měsíční program


Cesta k vnitřnímu klidu, rovnováze a spokojenosti v každodennosti
 (osobní i pracovní) 


***

***


Co se za 3 měsíce naší společné práce může změnit?


💛

Vneseš si do života to, co chceš a potřebuješ. Ve skrytu duše to víš, jen to možná neděláš,

Teď to začneš dělat a žít!

💛

Vytvoříš si nové návyky a budeš mít každodenní život ve svých rukách. Protože ty MŮŽEŠ žít to, co chceš.

💛

Dokážeš naslouchat svým potřebám a pochopíš, že dopřát si podporu je zodpovědnější, než se snažit vše zvládnout sama.

Dostaneš se do FLOW a "projekty", které jsi už dlouho odkládala, začneš realizovat. a dokončovat.

(Takovým "projektem" může být i to, že budeš věnovat více času sobě)

💛

Budeš své dny prožívat s větší lehkostí a vnitřním klidem.

💛

Budeš více autentická, svobodnější a sebejistější

💛

Věci naberou rychlejší spád tím správným směrem.

💛

Změnit se může cokoliv, co si sama vybereš a určíš. Co chceš, aby se za 3 měsíce naší společné cesty změnilo? Nech se unést představou😊

Jaká je přidaná hodnota individuální péče?


Budeš mít možnost se mnou probrat hlubší či osobnější témata, na která v kurzech není dostatek prostoru.

***

Budu tvou vrbou, která ti věnuje veškerou svou pozornost a bude ti naslouchat, ať přineseš do koučování cokoliv,

***

Budu ale i tvůj nakopávač, který tě nenechá sejít z cesty při prvním setkání s překážkou. Vždy něco vykouzlíme a vrátíme ti energii, chuť a víru.

***

Budu tvé zrcadlo, které ti odrazí tvé přednosti, silné stránky, jiné úhly pohledu na sebe samou a situace ve tvém životě.

***

Naše setkávání pro tebe budou pravidelnou kotvou k zastavení se, ujasnění si priorit a mnoho dalšího. 

***

Urovnáš si věci v hlavě. Procítíš v těle. Přijde jasno a klid, co je víc:). Pojď se mnou do individuálně práce a z tvých zamotaných myšlenek uděláme úhledné klubíčko, Přijde jasnost.  Budeš přesně vědět, odkud začít tvořit realitu tak, jak si přeješ.


Jak spolu budeme pracovat?

Budeme pracovat na více úrovních - tělo, mysl, emoce.

***

Využijeme i další kreativní techniky jako práci s kartami, modelínou, malbou, metaforami, vizualizacemi.

***

To vše v doprovodu základní blahodárné techniky, kterou je podporující rozhovor. 

***

S lehkostí a hravostí budeme objevovat tvou cestu.   


OBSAH PROGRAMU

💛 3 měsíce transformace 

💛 2x 60 minut - úvodní a závěrečné setkání (nastavení cílů / revize cílů)

💛 4X 60 minut - průběžná pečující i aktivizující setkání (1x za 14 dní)

  • 1x úvodní setkání na ujasnění si vize a záměru, kde si určíme oblasti, na které se chceš zaměřit. Identifikujeme témata a cíle, kterým se budeš chtít věnovat a s čím a jaká budeš chtít z celého programu odcházet. 
  • 4x průběžné koučování, kde budeme reflektovat a ohlížet se nad tvými pokroky, revidovat a ladit tvé záměry do nejmenších detailů. Hravě objevovat možnosti řešení na úrovni mysli i těla. Každé sezení zakončíme praktickými úkoly  a kroky pro čas mezi setkáními.
  • 1x závěrečné setkání,  oslavíme změny u tebe a ve tvém životě a určíme kroky na tvou další cestu.

💛  Pracovní listy - součástí balíčku jsou i pracovní listy, zejména na začátku a konci programu

💛  Výstup z každého sezení - po každém sezení pošlu záznam důležitých aha-momentů a akčních kroků do mezidobí.

💛 BONUS - 2 videa na téma 

  • Jak zatočit se stresem
  • Jak na strach

Obojí na úrovni mysli i těla - proměna tvého rozpoložení zaručena!

KOLIK TO STOJÍ?


Cena balíčku je  

12 900 Kč 

* možno zaplatit ve dvou nebo třech splátkách 


Pečující BONUSY


💮 Meditace na podporu pozitivního vztahu k tělu v hodnotě 390 Kč

od hudebnice a lektorky mindfullness Marie Tilšarové, pro tebe zdarma.


💮Webinář na téma "Umění (si) naslouchat" + pracovní listy + vizualizace
od specialistky na komunikační dovednosti Radky Schillerové. 

V tomto videu objevíte kouzlo jedné z nejdůležitějších dovedností 21. století - naslouchání. Naslouchání především pomáhá ve vztahu s druhým člověkem ve chvíli, kdy má nějaký problém, zamrzl v procesu rozhodování nebo prožívá silnou emoci. Je ale neocenitelným pomocníkem i pro nás samotné. Díky této super-schopnosti se naučíte rozklíčovat opakující se emočně náročné situace. 

Nasloucháním dokážete postupně krok po kroku přijít na to, v čem je problém, kde to všechno vzniká a proč. Ulevuje od silných emocí, dodává nadhled, a hlavně ulehčuje k nalezení vlastního řešení. Takového, které je nejlepší právě pro vás. 

Naslouchání vám do života přivede umění pozorování vnitřních procesů, zdravou sebereflexi, schopnost přiznat si nepříjemné věci, konstruktivní kritiku a nalezení řešení.

Radka Schillerová

 je lektorka komunikačních dovedností "bez poražených", zakladatelka projektu Spokojené rodičovství a spoluautorka knihy Emušáci 3. - Pája a bleší cirkus. Podporuji rodiče a pedagogy v utváření kvalitních a pevných vztahů s dětmi a momentálně se nejvíce zaměřuje na šíření povědomí o aktivním nasloucháním.   
Koučink je způsob sebepéče a vedení, který nám může změnit život


Co si ženy z programu odnáší?


Dokážeš přivést k jinému způsobu myšlení a vyvést ze zavedených vzorců

Co je po programu jinak? Jsem vyrovnanější, propady nálad nejsou tak hluboké ani časté. Přistupuji k povinnostem s větším klidem a rozvahou. Zjistila jsem, že dokážu být sama sebou a nemít pocit, že nejsem dost dobrá. Tento program vřele doporučuji. Jsi empatická a zároveň silná osobnost, dokážeš dobře klást otázky a tím přivést koučovaného k jinému způsobu myšlení a vyvést ho tak ze zavedených vzorců.

Pomohlo mi to zorientovat se a určit si priority

Program s tebou moc doporučuji. Bylo to velice příjemné, i když někdy náročné, jelikož jsem si musela přiznat své nedostatky. Pomohlo mi to však zorientovat se v sobě, určit si priority v životě i ve všedním dni. 


Program přinese každému přesně to, co potřebuje. 

Program bych doporučila všem ženám bez rozdílu věku a jejich životní situace, protože každému přinese přesně to, co potřebuje, i když si myslí že nic a také je to krásný způsob sebepéče. A kdo by do své sebepečovací palety nechtěl přidat další možnost? Chci ti poděkovat za tvůj přístup. Ty totiž neříkáš co a jak, ale dáváš možnost všem kdo chtějí, aby přišli na ten jejich osobní nejlepší způsob a to je nejvíc, co si klient od kouče může přát!  

Proč jsem do programu vstoupila? Chtěla jsem umět pochopit svoje emoce, najít jejich původ a lépe je zvládat. Díky programu jsem se naučila poznávat emoce a postupně dokonce přijít i na to, kde je její příčina. Zjistila jsem, že spoustu mých pocitů pramení z jediného problému a jsem schopná změnit zaběhnuté vzorce chování a jednání. 

Do každodenního života mi program přinesl to, že se více soustředím na sebe a svoje prožívání některých situací a umím komunikovat ohledně svých pocitů i efektivněji se svým okolím. 


Program měl obrovský dopad na všechny aspekty mého života

Užitečné pro mě v celém programu byla možnost pravidelně dostávat přesně ty otázky, které mne dovedou tam, kde mám v daný moment být, protože z nějakého záhadného důvodu to víš lépe než já! Program měl také obrovský dopad na všechny aspekty života, ne jen na ty, které jsme probíraly.


Moc se mi líbí, že pracujeme s tělem, pocity a vnímáním.

"Koučink s Monikou je skvěly nástroj k poznání sebe sama, osobnímu rozvoji a vnímání svého těla. Monika je velice profesionální, vnímavá a lidská. Svými otázkami mě vede k dalšímu rozboru a uchopení problému. Vzniká tak spousty úžasných "aha momentů". Moc se mi líbí, že pracujeme s tělem, pocity a vnímáním. Je skvělé se učit číst, poslouchat a rozeznávat signály svého těla, neboť jen naše tělo k nám promlouvá vždy správně."


Léčivé a mocné bylo, když jsme se dostaly k "rozbíjení" talířů či vytřepání emocí.

"Tento program určitě doporučuji. Je fajn mít podporu, někoho, kdo je nezainteresovaný a dokáže to vidět s odstupem, člověka vést a klást ty otázky, které ho vedou k zamyšlení a k uvědomění. Určitě doporučuji co nejvíc praxe s tělem a vizualizacemi, to je léčivé a mocné, třeba když jsme se dostaly k "rozbíjení" talířů, nebo prostě vytřepání emocí nebo pozici vítěze, Fakt dnešní svět jede moc přes hlavu a myšlení a je třeba co nejvíc jít do těla a hlavu vypínat a po těchto dýcháncích přišlo uvolnění a hlava prázdná, příval energie, prostě wau. Běžte do toho, běžte do těla a uvidíte, že nebudete litovat a budete z toho moci čerpat do budoucna, Jen nezapomínat, že co nám to pomáhá a dělat si na to čas a praktikovat to"

Správně položená otázka dokáže otevřít oči. 

"Správně položená otázka dokáže otevřít oči a nahlédnout do koutů své duše, o kterých jsem neměla ani ponětí"

"Člověk často netuší co v něm je pokud si nepoloží ty správné otázky".


Vyjádřit cíl postojem těla je velice zajímavé. 

"Monika je velice citlivá a naladí se dobře na Váš konkrétní problém. Její pozitivní naladění se přeneslo i na mě. Často vzpomínám na nějaké otázky, které mi během sezení kladla. Vyjádřit cíl postojem těla je velice zajímavé. Tato technika je pro mě nová a přinesla další vhled do problému. Je to jiná dynamika, kterou ráda využiji i se svými klienty koučinku. Velice doporučuji". 


Jaké změny nastaly u Kataríny a Lucie a Vendy během a po programu? 

Co vedlo ženy do programu vstoupit? 


" Touha lépe zacházet se svými emocemi a zapracovat na sebepřijetí" 

" Téma zdraví a organizace času. Dát svému životu větší pořádek". 

"Najít vnitřní klid, sebelásku, vážit si sebe sama"  

"Zažívat větší klid a harmonii v životě".¨

"Nastal čas, posunout se v životě dál"

Láká mě to, ale ještě mám otázky


Jmenuji se Monika a pomáhám ženám na cestě ke každodenní spokojenosti. Jsem jim podporou v zastavení se, ujasnění si priorit a životního směru. 

Jsem koučka a lektorka terapeutického tance. Ve svých přístupech se zaměřuji na propojení mysli a těla.

Kombinuji koučovací a terapeutický přístup. Propojuji rozumové, pohybové, kreativní a meditační techniky. Vedu k hledání řešení nejen na rozumové úrovni, ale i na tělesné a emocionální.

Vedu ostatní k přemýšlení jinak.

V koučování nejde jen o cíle. Já koučování chápu jako kamaráda, který mi pomůže uklidnit mysl a pomůže mi své denní aktivity nastavit tak, aby mi v mém žití bylo příjemně. Může v něm jít jak o akci, tak ale i o zastavení. A mě baví kombinovat oba světy, jak ten akční, tak ten klidný. A vést tak ženy k rovnováze.

Koučink je pro mě něco jako způsob meditace, jak si srovnat myšlenky. Je to skvělá věc na práci s myslí, ale i tělem.

Těším se na cestu s tebou💛

Více o mě ZDE.

Více o mém koučovacím přístupu ZDE:


PS: Můžeš si také stáhnout meditaci zdarma či se přidat do fb skupiny, kde na tebe čeká inspirace na cestě ke klidu  a spokojenosti.

Ke všemu se dostaneš TUDY.