Terapeutický tanec

08.06.2021

V čem nám může pomoci?

Již staří řekové říkali "nemůžeš-li něco vyjádřit slovy, máš to zatancovat". 


💃VĚDĚLY JSTE, ŽE TERAPEUTICKÝ TANEC, JINAK ŘEČENO TAKÉ SPONTÁNNÍ ČI PROŽITKOVÝ, NÁM POMÁHÁ ZNOVU NALÉZAT


💛RADOST 


 Obnovováním kontaktu s tělem a jeho uvědomováním totiž postupně získáváme pocit, že ho ovládáme a můžeme se na něj spolehnout. Budujeme spolu přátelský vztah:).

Stáváme se jistější, ale zároveň lehčí. Onu jistotu a lehkost pak dokážeme lépe prožívat i v běžném životě. Co zažijeme na těle, přenese se i do hlavy, krásná přímá úměra, že:)?


💛JEDNOTU DUŠE A TĚLA


Uvolňujeme se po tělesné i psychické stránce. Můžeme vytančit svou nashromážděnou energii, radost nebo smutek. Jak já říkám, tanec je jakousi emocionální pračkou:). Dochází k očistě a uvolnění. Navíc tím, že si naše přání a vize zatančíme, prožijeme jak v představách i těle, tak s větší pravděpodobností je pak v běžném životě naplníme a realizujeme. Doslova se převedou do hmoty.

💛OBNOVA SEBEPŘIJETÍ


Prožitek sebe v těle, bytí "ve své kůži" upevňuje naše sebepřijetí.Spontánní tanec přispívá k přeměně toho, jak své tělo vnímáme. Posiluje pozitivní sebeobraz. V takovémto tanci propojujeme jednotlivé části našeho těla. To nám pomáhá k pocitu celistvosti a znovunavázání vztahu se sebou a svým tělem.

Chcete to zažít? Chystám pro vás


***

Online zoom setkání zdarma "Načerpej vnitřní klid" 

***

Kdy? ve čtvrtek 17.6. od 19:00

Odkaz na přihlašovací formulář ve fb události zde PS: už jsem uspořádala několik takovýchto akcí a zjistily jsme, že to funguje i online, tak si to znovu užijeme💃.

Pokud však online forma pro tebe není to pravé ořechové, je možno zažít to NAŽIVO na prožitkovém víkendu v červenci 23.-25.7.2021