Proč někdy nemám energii?             

06.10.2020

A co s tím má společného mestruační cyklus?

"Mně se prostě nechce"

"Já jsem nějaká divná. Vůbec nedokážu začít "

" Chtěla bych mít víc energie"

Slyšela jsem v jeden den od více klientek při koučování. Cítila jsem jejich zklamání z nemožnosti fungovat na 100%. Naštvání na sebe samé, že nedokáží fungovat tak, jak by chtěly. Že nejsou výkonné.

A tak se mi honila hlavou otázka. "Vědí, že jako ženy fungujeme cyklicky a ne lineárně? Že se naše energie v měsíci proměňuje stejně jako počasí v roce? Že nefungujeme energeticky v jedné křivce jako muži, ale v kruhu, na jehož začátku je zrození a na konci pomyslná smrt? Že je na místě být k sobě a svému výkonu laskavé v souvislosti s tím, v jaké fázi menstruačního cyklu se nacházíme?

Naše společnost je hodně orientovaná na výkon. Žena má málo času, aby se v každném měsíci mohla stáhnout do ústranní. Očekává se od ní, že bude plnit povinnosti v domácnosti a práci nepřetržitě. Proto je pro nás obtížné akceptovat tu část, která souvisí s menstruací. Protože si nedovolujeme se zastavit a naslouchat ji.

Tento článek píši pro ty, které se rády dozvědí o dalším faktoru ovlivňujícím naše nálady a energii.
A také pro sebe, abych si informace sepsala na jedno místo a ještě více si je tak zvědomila a využívala
práci s cyklem v denní praxi.

Mezi faktory, které ovlivňují naši energii nemusí patřit jen např. délka spánku, počet rozčílení na děti či manžela během dne, pořádek či nepořádek doma nebo nátura našeho šéfa či ta naše. Je tu ještě další hledisko, které když přizveme do hry, vyhneme se výčitkám ze selhání a budeme zase o kousek blíže k přijetí sebe sama jako ženy.

Mámy nás často nezasvětily do tohoto ženského tématu. Já sama jsem objevila téma menstruačního cyklu z pohledu jeho darů až ve 30 letech. Do té doby to bylo něco, co spočívalo v pár omezujících dnech v měsící protkané otravným krvácením a bolestí v podbříšku. Teď, s vědomým přístupem k menstruaci si proměny během měsíce užívám.  Každé období je jiné a to je na tom to kouzlo. Jsme proměnlivé. Jsme ženské.

Je čas to změnit a vnímat naší cykličnost s vděčností. Pro nás i pro naše dcery.

Pojďme si srozumitelně a stručně představit jednotlivé fáze měsíce. U každé fáze se budu soustředit na to, jaký dopad má na naši fyzickou, emoční, intelektuálni i sexuální stránku.

Jednotlivé fáze trvají cca jeden týden. Je to však individuální. Některé mohou být kratší, některé delší. Kratší může být ta menstruační, delší (až 12 dní) fáze premenstruační. Je to o tom vypozorovat jak to máte vy. Mezi fázemi neexistují pevné hranice. Jedna plynule přechází v druhou.

Dívka / Panna - oheň - jaro - preovulační dynamická fáze

Nastupuje po skončení menstruace. Přichází nástup energie a chuť být aktivní.

Nálada a emoce - stáváme se sebejisté, společenské a schopné se vypořádávat s všedními těžkostmi.

Fyzická energie - fáze konání, dělání, akce, začínání projektů, máme hodně energie na výkon. Baví nás pracovat.

Myšlení a soustředění - pouštíme se do nových věcí a projektů. Máme větší odhodlání, ambice a soustředěnost. Dokončujeme to, co jsme před pár dny odkládaly. Jsme racionální, logické, jde nám učit se nové věci.

Sexualita - je obdobím zábavy a radosti. Můžeme tíhnout k rychlosti a nezávaznosti.

Milenka / Matka - léto - ovulační expresivní fáze

Nálada a emoce - přestáváme se tolik zabývat samy sebou. Jsme více připraveny na nesobeckost mateřství. Vlastní potřeby a touhy jsou pro nás méně důležité. Do popředí se dostává touha pečovat
o druhé a domácnost, více vařit. Vyzařujeme lásku a soulad. Chuť povídat si s lidmi.

Myšlení a soustředění - tvoříme, staráme se o existující projekty a nápady.

Fyzická energie - jsme v jemné objímající energii. Chceme se tulit. Cítíme se naplněné, v rovnováze. Cítíme jemnou bolest břicha. Vytéká z nás ovulační tekutina.

Sexualita - náruživost, zároveň chuť po hluboké lásce a sdílení.

Čarodějka / kouzelnice - podzim - premenstruační kreativní fáze

Nálada a emoce - nacházíme se před pomyslnou smrtí. Jsme plné emocí. Říkáme pravdu, otevřeně, bez přetvařování a výčitek. Vidíme nedostatky. Vidíme to, co je na hraně našich hranic (tato fáze nám ukáže, kde jdeme proti sobě). Čistíme se jako před smrtí. Máme chuť rovnat neurovnané.  Období sklizně - sklízíme i to, jak jsme se k sobě chovaly v průběhu měsíce.

Myšlení a soustředění - spojujeme se s našim podvědomím. Přicházejí aha momenty a kreativní období. Začínají se rodit nápady. Zhoršuje se schopnost soustředění. Zmenšuje se ochota zabývat se každodennostmi. Vzrůstá schopnost snění a intuice. Někdy se stává, že přemýšlíme v nastavení "vše je špatně". Pokud máte chutě seknout se svými projekty či jinými věcmi, protože si myslíte, že to nemá cenu a žádnou šanci na úspěch, prosím zastavte to a nedělejte v této fázi žádná důležitá rozhodnutí. Tyto pochyby odplynou stejně jako část tohoto cyklu. Ten vnitřní hlas není ten váš, ale hlas cyklu. Jen ho pozorujte a věřte, že brzy vše uvidíte zase z té lepší stránky:).

Fyzická energie - máme méně energie. Období úpadku energie nás může děsit. Když ale víme, že za pár dní budeme zase fyzicky i mentálně aktivní, když jsme si vědomi průběhu celého cyklu, může nám to značně ulevit. Jak já říkám, přijde zase mír.

Sexualita - velmi intenzivní, vášnivá energie.

Moudrá vědma / Baba - zima - menstruační introspekční fáze

Nálada a emoce - prohloubení intuice z předchozí fáze. Mizí touha projevení se navenek. Stažení se do sebe. Potřeba společenského kontaktu mizí. Pocity souladu s přírodou. Z emočních bouřek se dostáváme do pocitu propojenosti a míru. Vnitřní zklidnění. Jednota se vším. Dostavuje se pocit, že vše je v pořádku, pocit přijetí. Nepotřebujeme si nic dokazovat. Jen spočinout. 

Myšlení a soustředění - období introspekce. Je třeba se vzdálit z běžného světa. Zpomalit, spát a snít. V tomto čase hledáme odpovědi na problémy uvnitř sebe. Jsme schopni lépe naslouchat svému nitru
a tělu.

Fyzická energie - fyzických sil ubývá. Tělo často ztěžkne, prsa a břicho natečou. Vzniká větší potřeba spánku. Pomyslná smrt. Bod obratu mezi koncem jednoho cyklu a počátkem cyklu nového. Potřeba fyzického odpočinku. Čas odebrat se do "jeskyně". Alespoň na 5 min denně. Jen my. Pokud nemůžeme zmizet fyzicky, vypněme se alespoň mentálně. Jak se říká, buďme duchem nepřítomní. 

Sexualita - může docházet k hlubokým zkušenostem, kterých v jiných fázích cyklu nemusí být možno dosáhnout. Může se objevit potřeba vyjádřit hluboký cit lásky a zamilovanosti. Také touha po opětování ze strany partnera. Touha po spirituální lásce.

Postoj k menstruaci

Mnohdy se k menstruaci stavíme jako k něčemu, co nechceme. A pak nás to bolí. Protože to nepřijímáme. Nepřijímáme tak své ženství. Co to vzít z opačného úhlu pohledu a zeptat se sebe Co je ten dar menstruace? Co díky ní můžeme mít, zažívat? Každý si můžeme domyslet. Tak například můžeme rodit, mít děti, můžeme si užít proměnlivost měsíce, nestereotyp, vlny. Jednou jsme výkonné, jednou jsme hloubavé, jednou jsme tvořivé, jednou jsme pečující, jednou jsme divoké, jednou jsme něžné.

To je krása ženství. To je pestrost života.

Dovolme si naslouchat našemu cyklu. Proměnám v těle i na duši.

Doporučení - alespoň část menstruační fáze nepoužívat tampon. Umožní nám to vnímat své pocity a vjemy při krvácení. Dobrá příležitost k přijetí a vědomé práci s menstruací a tím vším, co přináší.

Přínosy vědomého přístupu k menstruačnímu cyklu

Naše společnost adoruje usměvavou blondýnu. To jde ale jen týden v cyklu. Pokud takhle žena pojede roky, v období kolem 40. roku vyhoří. Každý měsíc nám dává učení pomyslného obejmutí dívky, ženy, matky i stařeny. Menstruace nás učí jak rodit i jak umírat. Krev můžeme každý měsíc přivítat.

Jak to vidím já?

Baví mě na tom pochopení mých proměn - nálad, emocí, energie, chuti na sex, chuti k jídlu, výběru oblečení atd. Eliminuji nereálná očekávání na svůj výkon, fungování, komunikaci. Nemám špatný pocit z toho, že se mi nechce mezi lidi nebo že se chovám jako bych to nebyla já. Proměny beru jako svou součást. Nevysvětluji si to tak, že jsem divná, nespolečenská, či že nedokážu dodržet slib (když si dovolím si nejít někam, kam jsem přislíbila svou účast). Pomáhá mi to se přijmout taková, jaká jsem. Zacházím se sebou ve větší shovívavost a laskavosti. Přijímám své emoce.

Zlepšuje mi to i fungování ve vztazích. Seznamuji s tím své děti i muže. Dětem to pomáhá vyznat se v mamince, mužovi vyznat se ve své ženě. A také v ženách obecně. Dokáže tak lépe pochopit např. své kolegyně či nadřízenou. 

Domnívám se, že přínosů je mnoho a stojí za to o nich vědět.

Přeji vám krásné objevování darů cyklu.

Prakticky

Co můžeme dělat k využití vědomé práce s cyklem v praxi?

  • Zaznamenání v jakém dni cyklu jsme - jako první je dobré vést si záznam toho, v jakém dni cyklu se vlastně nacházíme. Můžeme to udělat tak, že si do mobilního (papírového) diáře zapíšeme pořadí dne v cyklu. Čílem 1. označíme den, kdy jsme začaly menstruovat a pokračujeme až do č. 28. A zase znovu.
  • Plánování aktivit dle fází cyklu - již víme, že každá část cyklu přináší jinou energii. Potom, co vypozorujeme, jak se nám jednotlivé fáze v měsíci mění, můžeme si ke každému týdnu do diáře připsat název fáze. Dle toho pak plánovat svůj měsíční harmonogram.
  • Vést si deník - každý den si můžeme napsat pár slov k tomu jak nám je. Můžeme se držet oblastí viz výše (emoce, fyzično, intelekt, sexualita,...) a ještě hloubeji tak zkoumat svůj cyklus.
  • Vzít téma cykličnosti do koučování - jak pracovat se svou energií během celého měsíce může být (a děje se tak s mými klientky) předmětem koučování. Chcete se objednat? Kontaktujte mne a domluvíme si termín. Více o mém přístupu se můžete dočíst zde.
  • cokoliv dalšího, co vás napadne. 


Zdroje:

  • GRAY, Miranda. Cyklická žena, aneb, Jak využívat svůj lunární cyklus k dosažení úspěchu a naplnění. České Budějovice: Osule, 2013
  • GRAY, Miranda. Rudý měsíc: jak chápat a používat tvůrčí, sexuální a spirituální dary menstruačního cyklu. Praha: DharmaGaia, 2011
  • DILLON, Mary a Shinan BARCLAY. Rozkvétající žena: příběh zasvěcení dívky v ženu. Ilustroval Elizabeth MANLEY. Praha: DharmaGaia ve spolupráci s Elementy, o.s., Společnost pro člověka a Zemi, 200. Krásná kniha v pohádkovém duchu. Možno číst již malým hočičkám.
  • Osobní zkušenost z rituálu Měsíční chýše https://www.tamaramelissa.cz/o-ritualech/mesicni-chyse-prvni-menstruace-prechod-do-dospelosti.html