Pomůžu ti na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti.

Budu ti podporou v zastavení se, ujasnění si tvých přání a realizování krůčků k jejich naplnění. 

*** VÍTEJ ***


KDO JSEM A CO DĚLÁM


Podporuji a inspiruji lidi na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti. Spojuji koučink a terapeutický tanec, tedy mysl a tělo.

Pomohu ti podporujícím koučovacím rozhovorem či terapeutickým tancem na cestě k tvé vnitřní spokojenosti.

K navýšení spokojenosti se sebou a životem.

K nalezení odpovědí na tvé otázky. 

Ke změně, kterou právě potřebuješ. 

Pomohu ti roztáhnout křídla a letět.

💛

Odneseš si hmatatelný pocit, že máš život ve svých rukách. Odejdeš s jasnou vizi a kroky k jejímu naplnění. 

💛

Najdeš u mě bezpečný prostor a emocionální zázemí. Dovedu tě k pocitu vlastní síly a to laskavě a nenásilně. 

💛

Urovnáš si věci v hlavě. Procítíš v těle. Přijde jasno a klid, co je víc:).

Povedu tě a nabídnu ti bezpečný prostor.

Prožiješ si řešení na vlastní tělo a uvidíš tak další cesty, které ti nabízí tvé podvědomí.  

Půjdeme hlouběji. Do dalších zdrojů tvé vnitřní moudrosti.

💛 


Vše zabalené do balíčku Individuální péčeVyznávám rovnováhu

a proto mi dává smysl společně s tebou pracovat na 

tématech vedoucích k akci - ujasnění si správného směru, vykročení, akční kroky, seberealizace.

tématech vedoucích k zpomalení -  regenerace sil, cesta k vlastním zdrojům, sebepéče, sebe-přijetí, přítomnost.


Konkrétněji může jít o tyto témata

  • Hledání vize a směru v životě, jakým směrem se vydat ve své kariéře i osobním životě či po rodičovské dovolené. Objevit  své talenty a dary, vlastní cestu, ujasnit si vizi a najít cestičky, kterými postupně vykročit,
  • Seberealizace (na mateřské a rodičovské dovolené) a jak to vše skloubit (já a volný čas, rodina, práce),
  • Self management, energie v podnikání či práci a ženský time-management,
  • Nastavení hranic, uvědomění si vlastních potřeb a sebehodnoty,
  • Kariérní poradenství a jak uspět ve výběrovém řízení, 
  • Životní změna a jak jí dobře projít,
  • Strachy a emoce a jak na ně, 
  • a další, které přineseš právě ty..


Chceš  

 najít svůj směr a vykročit jím?

Rozhoupat se k akci a začít realizovat svá přání?

Nebo naopak zpomalit, zklidnit mysl a najít vnitřní klid?

Naučit se pracovat se svými emocemi, strachy a překážkami?

Znovu objevit své zdroje, o které se můžeš opřít? 

Uvidět své silné stránky, talenty a dary?

Žít to, co tě baví a v čem je ti dobře?  

Najít vnitřní svobodu a uvolnění?  

Žít sebe? 

*** Poskytnu ti bezpečný prostor a přijetí, ať přineseš jakékoliv téma ***


Dopřej si podporující rozhovor kombinující techniky z přístupů expresivní terapie - práce s tělem, pohybem, prostorem, metaforami, modelínou či kartami. 


CO TI NABÍZÍMPROČ TO DĚLÁM


Můj záměr je ulevit lidem od nefunkčního, energie beroucího prožívání. Dostat jejich mysl do stavu, kdy sebe a život uvidí v té lepší stránce a budou tak moci žít lépe jeho možnosti a radosti, které nabízí. Žít sebe takoví jací jsou, se vší parádou:).

Dostávat je z vězení vlastních myšlenek. K zažívání svobody uvnitř sebe.

Proč? 

Jednoduše proto, že jsem za tímto potřebovala v životě jít. A stále jdu. Je to osvobozující. A dává mi smysl být ostatním v tomto nápomocná. 

MÁ MISE JE, ABYSTE SE CÍTILI LÉPE


CHCI VÁM ZPŘÍJEMNIT ŽIVOT

CO O MNĚ ŘÍKAJÍ

"Monča je jako koučka kreativní. Umí dobře naslouchat. Dokáže si všímat detailů. Nebojí se jít do netradičních technik, které jsou v koučovacím procesuu mnohem přínosnější, než běžné přístupy. Kromě toho na sobě hodně pracuje. Má za sebou různé výcviky a kurzy a dokáže je hezky propojovat. Ráda získává nové zkušenosti a do všeho jde s velkým elánem, energií a zvídavostí.


Co je možná to nejdůležitější, dovede navodit příjemnou a bezpečnou atmosféru a koučování s ní plyne jako naprosto přirozený proces. Kromě toho je na ní vidět, že se o svoje klienty zajímá a plně se na ně soustředí. Zároveň ctí koučovací principy - klientům zbytečně neradí, nehodnotí, ale dává jim dostatek prostoru".

Jitka Vecanová

Lékařka a koučka

Pro koučink s Moni jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem se potřebovala pohnout a nevěděla jsem jak a kterým směrem se vydat.  Uvolnit se, nebýt v takové křeči a pnutí. Potřebovala jsem někoho, kdo vytvoří bezpečný prostor, ale neradí. Kdo se umí ptát a bude respektovat moji vlastní volbu. Někoho, kdo nesoudí. Někoho kdo mi bude průvodcem, bude stát vedle mě a komu se nebudu bát otevřít a svěřit se. A to se mi u Monči dostalo. 

A co je u mě sezeních s Moni jinak? Cítím se klidná. Uvědomila jsem si, že je úplně v pořádku jít svým vlastním tempem a netlačit na sebe, že bych měla být jiná nebo jinde než jsem. Přijímám se taková jaká jsem.

Zvědomila jsem si některé vzorce a přesvědčení. A v okamžiku, kdy jsem si uvědomila a procítila, že můžu cokoli, jakoby se prolomila hráz. 

Začala jsem pracovat s tělem. Zpřítomnila jsem se. Vědomě se během dne zastavuji a ptám se sama sebe jak se cítím. Už nehodnotím, zda je to dobře nebo ne. Prostě to jen přijímám. Nebojuji s tím. A tím se to celé úplně uvolnilo

Koučování s Moni doporučuji komukoliv, kdo cítí, že je potřeba se spojit sám se sebou. Kdo neví, jakou cestou se vydat a na koho se obrátit


Andrea

Maminka, manželka, labužnice života

"Monika je skvělá koučka. Jak naživo, tak i online, každé setkání s ní mi vždy přináší zajímavé vhledy do mých témat. I ve změti nejrůznějších myšlenek, které na ní často chrlím bez ladu a skladu, dokáže zachytit, vypíchnout a zvědomit důležité momenty, které jsou stěžejní pro dosažení cílů. Umí odhadnout, jakým způsobem v daný moment tzv. obejít hlavu a dostat se k pravé podstatě; ať už přes tělo, práci s prostorem, předměty. S Monikou je celý proces hravý a přirozený. Určitě doporučuji všem, kteří koučování zvažují".

Andrea Allowa Poláková

Lektorka Tai Ji a Qi Gong


ZAČTI SE

A DOPŘEJ SI DÁVKU INSPIRACE


Koučink je podporující rozhovor, konverzace, jakési průvodcovství, které nám pomáhá v růstu a uskutečňování změn. Vede nás k nalézání řešení, k zodpovězení si toho, na co si potřebujeme přijít.

Již staří řekové říkali "nemůžeš-li něco vyjádřit slovy, máš to zatancovat".

"U ranního textu automatického psaní přišla myšlenka na minulý koučink. Přišlo dojetí. A pocit SÍLY. Vlastní síly. Jsem v pořádku taková, jaká jsem. Nacházím se. Moudrost těla mne znova udivila. Co hlava nedokáže vymyslet, tělo prostě VÍ. Tam, kde (v mysli) neexistuje cesta a přichází pocity marnosti a bezradnost, tělo cestu zvědomí.. objeví. Krok...

CHCEŠ DOSTÁVAT TIPY NA SPOKOJENOST? 

BÝT INFORMOVÁN/A JAKO PRVNÍ O TOM, CO PRO TEBE CHYSTÁM? 

Stačí mi napsat e-mail a nic ti neuteče:).

Odesláním dáváš souhlas se zpracováním osobních údajů. Zde odkaz na ochrana osobních údajů a zároveň dáváš souhlas s registrací do mé databáze kontaktů.