Společně rozzáříme jiskru ve tvých očích pomocí prožitkového koučinku a terapeutického tance.

Budu ti podporou v zastavení se, ujasnění si priorit a prvních krůčků tím správným směrem. 

*** VÍTEJ ***


KDO JSEM A CO DĚLÁM


Podporuji a inspiruji lidi na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti. Spojuji koučink a terapeutický tanec, tedy mysl a tělo.Pomohu ti podporujícím koučovacím rozhovorem či terapeutickým tancem na cestě k tvé vnitřní spokojenosti.

K navýšení spokojenosti se sebou a životem.

K nalezení odpovědí na tvé otázky. 

Ke změně, kterou právě potřebuješ. 

💛

Odneseš si hmatatelný pocit, že máš život ve svých rukách. Odejdeš s jasnou vizi a kroky k jejímu naplnění. 

💛

Urovnáš si věci v hlavě. Procítíš v těle. Přijde jasno a klid, co je víc:).

Povedu tě a nabídnu ti bezpečný prostor.

Prožiješ si řešení na vlastní tělo a uvidíš tak další cesty, které ti nabízí tvé podvědomí.  

Půjdeme hlouběji. Do dalších zdrojů tvé vnitřní moudrosti.

💛 


Vyznávám rovnováhu

a proto mi dává smysl společně s tebou pracovat na 

tématech vedoucích k akci - ujasnění si správného směru, vykročení, akční kroky, seberealizace.

tématech vedoucích k zpomalení -  regenerace sil, cesta k vlastním zdrojům, sebepéče, sebe-přijetí, přítomnost.


Konkrétněji může jít o tyto témata

  • Hledání vize a směru v životě, jakým směrem se vydat ve své kariéře i osobním životě či po rodičovské dovolené. Objevit  své talenty a dary, vlastní cestu, ujasnit si vizi a najít cestičky, kterými postupně vykročit,
  • Seberealizace (na mateřské a rodičovské dovolené) a jak to vše skloubit (já a volný čas, rodina, práce),
  • Self management, energie v podnikání či práci a ženský time-management,
  • Nastavení hranic, uvědomění si vlastních potřeb a sebehodnoty,
  • Kariérní poradenství a jak uspět ve výběrovém řízení, 
  • Životní změna a jak jí dobře projít,
  • Strachy a emoce a jak na ně, 
  • a další, které přineseš právě ty..


Chceš  

 najít svůj směr a vykročit jím?

Rozhoupat se k akci a začít realizovat svá přání?

Nebo naopak zpomalit, zklidnit mysl a najít vnitřní klid?

Naučit se pracovat se svými emocemi, strachy a překážkami?

Znovu objevit své zdroje, o které se můžeš opřít? 

Uvidět své silné stránky, talenty a dary?

Žít to, co tě baví a v čem je ti dobře?  

Najít vnitřní svobodu a uvolnění?  

Žít sebe? 

*** Poskytnu ti bezpečný prostor a přijetí, ať přineseš jakékoliv téma ***


Dopřej si podporující rozhovor kombinující techniky z přístupů expresivní terapie - práce s tělem, pohybem, prostorem, metaforami, modelínou či kartami. 


CO TI NABÍZÍMPROČ TO DĚLÁM


Můj záměr je ulevit lidem od nefunkčního, energie beroucího prožívání. Dostat jejich mysl do stavu, kdy sebe a život uvidí v té lepší stránce a budou tak moci žít lépe jeho možnosti a radosti, které nabízí. Žít sebe takoví jací jsou, se vší parádou:).

Dostávat je z vězení vlastních myšlenek. K zažívání svobody uvnitř sebe.

Proč? 

Jednoduše proto, že jsem za tímto potřebovala v životě jít. A stále jdu. Je to osvobozující. A dává mi smysl být ostatním v tomto nápomocná. 

MÁ MISE JE, ABYSTE SE CÍTILI LÉPE


CHCI VÁM ZPŘÍJEMNIT ŽIVOT

CO O MĚ ŘÍKAJÍ

"Monča je jako koučka kreativní. Umí dobře naslouchat. Dokáže si všímat detailů. Nebojí se jít do netradičních technik, které jsou v koučovacím procesuu mnohem přínosnější, než běžné přístupy. Kromě toho na sobě hodně pracuje. Má za sebou různé výcviky a kurzy a dokáže je hezky propojovat. Ráda získává nové zkušenosti a do všeho jde s velkým elánem, energií a zvídavostí.


Co je možná to nejdůležitější, dovede navodit příjemnou a bezpečnou atmosféru a koučování s ní plyne jako naprosto přirozený proces. Kromě toho je na ní vidět, že se o svoje klienty zajímá a plně se na ně soustředí. Zároveň ctí koučovací principy - klientům zbytečně neradí, nehodnotí, ale dává jim dostatek prostoru".

Jitka Vecanová

Lékařka a koučka

Pro koučink s Moni jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem se potřebovala pohnout a nevěděla jsem jak a kterým směrem se vydat.  Uvolnit se, nebýt v takové křeči a pnutí. Potřebovala jsem někoho, kdo vytvoří bezpečný prostor, ale neradí. Kdo se umí ptát a bude respektovat moji vlastní volbu. Někoho, kdo nesoudí. Někoho kdo mi bude průvodcem, bude stát vedle mě a komu se nebudu bát otevřít a svěřit se. A to se mi u Monči dostalo. 

A co je u mě sezeních s Moni jinak? Cítím se klidná. Uvědomila jsem si, že je úplně v pořádku jít svým vlastním tempem a netlačit na sebe, že bych měla být jiná nebo jinde než jsem. Přijímám se taková jaká jsem.

Zvědomila jsem si některé vzorce a přesvědčení. A v okamžiku, kdy jsem si uvědomila a procítila, že můžu cokoli, jakoby se prolomila hráz. 

Začala jsem pracovat s tělem. Zpřítomnila jsem se. Vědomě se během dne zastavuji a ptám se sama sebe jak se cítím. Už nehodnotím, zda je to dobře nebo ne. Prostě to jen přijímám. Nebojuji s tím. A tím se to celé úplně uvolnilo

Koučování s Moni doporučuji komukoliv, kdo cítí, že je potřeba se spojit sám se sebou. Kdo neví, jakou cestou se vydat a na koho se obrátit


Andrea

Maminka, manželka, labužnice života

"Monika je skvělá koučka. Jak naživo, tak i online, každé setkání s ní mi vždy přináší zajímavé vhledy do mých témat. I ve změti nejrůznějších myšlenek, které na ní často chrlím bez ladu a skladu, dokáže zachytit, vypíchnout a zvědomit důležité momenty, které jsou stěžejní pro dosažení cílů. Umí odhadnout, jakým způsobem v daný moment tzv. obejít hlavu a dostat se k pravé podstatě; ať už přes tělo, práci s prostorem, předměty. S Monikou je celý proces hravý a přirozený. Určitě doporučuji všem, kteří koučování zvažují".

Andrea Allowa Poláková

Lektorka Tai Ji a Qi Gong


ZAČTI SE

A DOPŘEJ SI DÁVKU INSPIRACE


Již staří řekové říkali "nemůžeš-li něco vyjádřit slovy, máš to zatancovat".

"U ranního textu automatického psaní přišla myšlenka na minulý koučink. Přišlo dojetí. A pocit SÍLY. Vlastní síly. Jsem v pořádku taková, jaká jsem. Nacházím se. Moudrost těla mne znova udivila. Co hlava nedokáže vymyslet, tělo prostě VÍ. Tam, kde (v mysli) neexistuje cesta a přichází pocity marnosti a bezradnost, tělo cestu zvědomí.. objeví. Krok...

Už odmalička jsem chtěla tančit. Být součástí taneční skupiny...

CHCEŠ SI PŘEČÍST JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO? (články, akce)

Odesláním dáváš souhlas se zpracováním osobních údajů. Zde odkaz na ochrana osobních údajů a zároveň dáváte souhlas s registrací do mé databáze kontaktů.